Aby sprawdzić, czy drzwi są lewe czy prawe, najprościej jest stanąć przed nimi, tak by otwierały się w naszą stronę. Jeśli klamka jest po naszej lewej stronie – drzwi są lewe. Jeśli natomiast po prawej – drzwi są prawe.